SalesForce Nearshore waarde creatie

De uitdaging van hogere lokale kosten. Want voor veel organisaties zijn de kosten van lokale Salesforce-expertise fors toegenomen. De huidige economische omstandigheden dwingen ondernemingen om de waarde die door Salesforce-investeringen wordt gecreëerd nauwkeurig onder de loep te nemen.

Wat is de toegevoegde waarde van SalesForce Nearshore Service? Hoe kun je als organisatie doelgericht navigeren in het huidige concurrentielandschap, flexibele besluitvorming omarmen en ook gefocust blijven op lange-termijn doelen die verder gaan dan de huidige economische tegenwind? Deze paper gaat verder in op:

  • De centrale rol van `nabijheid’ bij Salesforce Nearshore.
  • Een illustratie van performance en waarde-creatie.
  • Engagementmodellen voor flexibele en innovatieve organisaties.
PDF Document
9 pagina's
Taal: Engels
Deze kennisdeling wordt uitgegeven door:
codeSTREETS

Vul in en download gratis

Stap 1/2